Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL Thẻ Khách Hàng là một trong những công cụ giúp phân loại khách hàng theo những sở thích cá nhân của họ, đam mê hoặc ngành nghề của họ. Thẻ Khách Hàng … Continued