Bản Cập Nhật 2.4

Danh Sách Các Tính Năng Ra Mắt Phiên Bản 2.4

  • Nền Tảng Thiết Kế Giao Diện Mới (Áp Dụng Cho Thiết Kế Website và Ứng Dụng)
  • Đăng Tải Bài Viết Blog
  • Quản Lý Bài Viết Blog
  • Tổng Đài GoCALL
  • Tạo Nhiều Đơn Hàng Cùng Lúc Trên Ứng Dụng Quản Lý Bán Hàng GoSELLER