Bản Cập Nhật 2.5

Danh Sách Các Tính Năng Ra Mắt Phiên Bản 2.5

  • Tạo Chương Trình Đổi Thưởng Cho Khách Hàng
  • Tạo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (Phiên bản cập nhật)
  • Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng
  • Tạo Link Mua Hàng (Đính kèm chương trình giảm giá)