Bản Cập Nhật 2.6

Danh Sách Các Tính Năng Ra Mắt Phiên Bản 2.6

 • Quản Lý Danh Sách Chi Nhánh Bán Hàng
 • Cập Nhật Tồn Kho Sản Phẩm (Áp dụng cho nhiều chi nhánh bán hàng)
 • Tạo Đơn Hàng Tại Chi Nhánh Bán Hàng
 • Phân Quyền Nhân Viên Theo Chi Nhánh Bán Hàng
 • Tạo Chương Trình Giảm Giá Theo Chi Nhánh Bán Hàng
 • Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng Theo Chi Nhánh Bán Hàng
 • Mua Hàng Theo Chi Nhánh Trên Website
 • Tạo Chương Trình Flash Sale
 • Phương Thức Thanh Toán ZaloPay
 • Cài Đặt Thuế VAT
 • Tạo Bảng Báo Giá
 • Nhập Mã Vạch Sản Phẩm Sẵn Có Vào Hệ Thống Quản Lý Hàng Hóa
 • Xuất Dữ Liệu Danh Sách Sản Phẩm Để Đăng Tải Lên Tải Khoản Google Merchant Center