Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày / Trong Ngày


Sau mỗi cuối ngày người bán, chủ shop luôn muốn biết được ngày hôm nay mình đã bán được bao nhiêu hàng, gia tăng được bao nhiêu doanh thu; ở phần Phân tích trong nền tảng GoSELL người bán sẽ dễ dàng xem lại phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh vào mỗi cuối ngày như sau.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Phân tích, chọn Đơn Hàng

Bước 3: Click vào ô Hôm Nay

Bảng phân tích và biểu đồ sẽ hiện ra cụ thể tổng doanh thu và tổng đơn hàng trong ngày từ 0h cho đến 23h59’ mỗi ngày

Cột biểu đồ thể hiện cho tổng đơn hàng

Đường biểu đồ thể hiện cho tổng doanh thu