Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Khi kinh doanh, chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, chủ shop, người bán cần phải xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để theo dõi sự hoạt động của doanh nghiệp và đo lường sự phát triển để từ đó có các chiến lược phù hợp.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Phân tích, chọn Đơn Hàng

Bước 3: Click vào ô Hôm Nay, chọn Tất Cả

Bảng phân tích và biểu đồ sẽ hiện ra cụ thể tổng doanh thu và tổng đơn hàng trong năm từ trước đến nay theo tháng

Cột biểu đồ thể hiện cho tổng đơn hàng

Đường biểu đồ thể hiện cho tổng doanh thu

Xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra sản phẩm nào đang bán chạy nhất và nhân viên bán hàng nhiều nhất, doanh thu phân bổ theo chi nhánh

Tham Khảo: Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày / Trong Ngày