Skip to main content
Xin chào, bạn cần GoSell giải đáp thắc mắc gì?

Bật / Tắt ( Hiển Thị / Ẩn) Dịch Vụ


Nếu chủ shop, người bán muốn ngưng hiển thị những hoạt động dịch vụ tại shop trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử để có thể cập nhật lại sau nhưng không hiển thị lại ra bây giờ

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn ẩn

Bước 4: Click vào nút ngừng bán để ẩn dịch vụ

Khi Click vào nút ngừng bán, trạng thái hoạt động sẽ chuyển sang “ Đã ngừng bán ’, sản phẩm sẽ không còn hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website

Nếu người bán muốn hiển thị lại thì click vào nút “ Bán ngay “,

sản phẩm sẽ hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thành công

Bước tiếp theo: Bạn có thể xem thêm một số bài viết và dịch vụ tại đây