Bật / Tắt ( Hiển Thị / Ẩn ) Sản Phẩm


Khi bạn muốn ngưng kinh doanh một số sản phẩm nhưng không muốn xóa hoàn toàn hoặc hiển thị trên Website, di động; bạn chỉ muốn ẩn và cập nhật lại sau đó hãy làm theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2:  Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Chọn vào ô tìm kiếm, phần  “ Tìm theo tên sản phẩm “

Bước 4: Nhập đầy đủ tên sản phẩm có dấu để tìm chính xác sản phẩm bạn muốn ẩn, hiển thị trên mobile app, website

Ví dụ: Bạn muốn ẩn / hiển thị sản phẩm áo thun, thì bạn nhập “ áo thun “ hoặc “ Áo thun “

Bước 5: Click vào sản phẩm trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách sản phẩm

Bước 6: Click vào nút Ngừng bán

Trạng thái của sản phẩm lập tức cập nhật thành “ Đã Ngừng Bán “, sản phẩm sẽ không hiển thị trên các cửa hàng trực tuyến và kênh bán hàng

Click vào nút Bán ngay

Trạng thái của sản phẩm lập tức cập nhật thành “ Đang bán “, sản phẩm sẽ hiển thị trên các cửa hàng trực tuyến và kênh bán hàng

GoSell

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật trạng thái của sản phẩm

Bước 8: Kiểm tra trạng thái sản phẩm ở cột Trạng thái trong phần Quản lý sản phẩm

GoSELL

Bước tiếp theo: Xem thêm những bài viết ở phần sản phẩm tại đây