Bật Tính Năng Khách Hàng Mua Hàng Nhanh


Hãy giúp cho khách hàng thoải mái, và thao tác nhanh chóng khi họ muốn đặt hàng ngay nhưng chưa muốn đăng ký tài khoản, xác thực thông tin

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 3: Chọn phần Mua Hàng Nhanh

Bước 4: Click vào nút Kích Hoạt để khách hàng có thể mua hàng mà không cần đăng nhập

Bước tiếp theo: Kết nối với đối tác vận chuyển với Website của bạn