Cách Đăng Nhập Vào GoAPP


Bạn muốn đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard của Website, Mobile App. 

Hãy xem hướng dẫn tại đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/login )

Bước 2: Nhập email vào ô Email

Bước 3: Nhập mật khẩu vào ô Mật Khẩu

Bước 4: Click Đăng Nhập để vào Trang Quản Trị

Như vậy, qua các bước cơ bản trên bạn đã biết cách đăng nhập vào app ứng dụng GoAPP của mình, cũng như cách đăng nhập vào GoSELL

 

Xem thêm:

Leave a Reply