Cách Xử Lý Đơn Hàng Trong Ngày


Ở phần Quản lý đơn hàng người bán, chủ shop có thể xem, thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả đơn hàng diễn ra, được đặt hàng trên các cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Đơn Hàng

Bước 3: Click vào Khung thời gian, chọn từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay

Bước 4: Click vào Áp dụng

Bước 5: Người bán có thể linh hoạt lọc các đơn hàng theo trạng thái, theo nguồn, theo các kênh hàng khác nhau

Bước 6: Click vào Đơn hàng bạn muốn xử lý

 Xem kỹ trạng thái đơn hàng hiện tại và thao tác tiếp tục vào nút Hiển thị để chuyển sang bước tiếp theo

Trạng thái đơn hàng: Là trạng thái hiện tại của đơn hàng

Tất cả trạng thái: Là danh sách tất cả các đơn hàng

Chờ duyệt: Là danh sách các đơn hàng từ Shopee được khách hàng vừa đặt hàng, sẽ tự động chuyển sang chờ xác nhận

Chờ xác nhận: Là danh sách các đơn hàng được khách hàng vừa đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến GoMua, Shopee, Lazada đang chờ xác nhận đơn hàng, khi đơn hàng được xác nhận trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật sang Chờ lấy hàng hoặc Đang giao

Chờ lấy hàng: Là trạng thái của những đơn hàng đang được đối tác vận chuyển như Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, VNPost đến địa điểm kho hàng của shop để nhận hàng giao cho khách

Chờ phản hồi: Là trạng thái những đơn hàng bị hủy trên gian hàng ở Shopee

Đang giao: Là trạng thái của những đơn hàng đang được shop tự vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển như Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, VNPost đang giao hàng đến cho khách

Đã giao hàng: Là trạng thái của những đơn hàng đã được shop tự vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển như Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, VNPost giao hàng đến cho khách thành công

Đã hủy: Là trạng thái những đơn hàng bị hủy trên gian hàng ở tất cả các nguồn còn lại trừ Shopee

Đã hoàn tiền: Là trạng thái những đơn hàng chuyển hoàn tiền lại cho khách khi khách không nhận sản phẩm