Cài Đặt Chung là gì ?

Cài Đặt Tổng Quan Giao Diện (Website và App)

Cài Đặt Chung hay còn được gọi là Cài Đặt Tổng Quan Cho Giao Diện (Thiết Lập Chung Cho Tất Cả Giao Diện) nằm ở biểu tượng đầu tiên bên cột trái ngoài cùng trong công cụ thiết kế giao diện

Khi lưu dữ liệu đã cài đặt, tất cả những dữ liệu này sẽ áp dụng toàn bộ cho các trang còn lại của giao diện, các thông tin cần áp dụng chung :

  • Logo Cửa Hàng
  • Favicon
  • Logo Ứng Dụng
  • Ảnh Bìa Khởi Động Ứng Dụng
  • Font (Phông Chữ)
  • Màu Sắc (Màu giao diện chính / Màu phụ)

Logo Cửa Hàng

Logo Cửa Hàng sẽ áp dụng cho Logo hiển thị trên Thanh Menu Website, Chân trang Website

Favicon Website

Favicon là biểu tượng hiển thị trên thanh bar của browser

Logo Ứng Dụng

Logo Ứng Dụng là ảnh hiển thị logo trên ứng dụng ở màn hình điện thoại khi khách hàng cài đặt

Ảnh Bìa Khởi Động Ứng Dụng

Ảnh Bìa Khởi Động Ứng Dụng là ảnh banner hiển thị khi truy cập ứng dụng (mobile app) dùng để quảng cáo, quảng bá cho những khách hàng xem mỗi khi click vào ứng dụng

Font (Phông Chữ)

Phông Chữ sẽ áp dụng toàn diện các thông tin chữ hiển thị trên Website

Màu Sắc (Màu giao diện chính / Màu phụ)

Màu giao diện chính và Màu phụ là các màu áp dụng cho các thành phần như màu của nút bấm (CTA), màu trang trí cho giao diện