Hướng dẫn thiết lập tài khoản quản trị GOSELL

Ở phần Cài Đặt sao đó vào phần Tài Khoản, bạn có thể thay đổi những thông tin khi đăng ký tài khoản GoSELL lúc đầu. Bạn có thể xem các gói dịch vụ hiện tại đang sử dụng.

  • Thông Tin Tài Khoản
  • Thay Đổi Mật Khẩu
  • Gia Hạn Gói Dịch Vụ
  • Đăng Ký Gói Dịch Vụ

"Cách

1/ Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản:

Bước 1: Click vào Cài Đặt, chọn Tài Khoản

Bước 2: Chọn phần Thông Tin Tài Khoản

Thêm các thông tin tài khoản cần thiết
                                                                 Thêm các thông tin tài khoản cần thiết

 

Bước 3: Thay đổi các thông tin tài khoản

  • Tên: Nhập Tên
  • Họ: Nhập Họ
  • Số Điện Thoại: Nhập Số Điện Thoại

 

                    (*Ghi chú: Email tài khoản khi đăng ký là mặc định nên bạn không thể cập nhật hoặc thay đổi thành một email khác)

 

Bước 4: Click vào Lưu để hoàn tất

2/ Hướng dẫn cập nhật thông tin mật khẩu tài khoản:

 

Bước 1: Click vào Cài Đặt, chọn Tài Khoản

 

Bước 2: Chọn phần Thay Đổi Mật Khẩu

 

Bước 3: Thay đổi mật khẩu mới

*Ghi chú: mật khẩu phải bao gồm 8 ký tự, trong đó phải có ít nhất 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt

Ví dụ: [email protected]

  • Mật Khẩu Mới: Nhập Mật Khẩu Mới
  • Xác Nhận Mật Khẩu: Nhập lại Mật Khẩu Mới

 

Bước 4: Click vào Lưu để hoàn tất

3/ Hướng dẫn gia hạn gói dịch vụ:

 

Bước 1: Click vào Cài Đặt, chọn Tài Khoản

Bước 2: Chọn gói dịch vụ bạn cần gia hạn

Gia hạn các gói dịch vụ trên GoSELL
                                                                       Gia hạn các gói dịch vụ trên GoSELL

 

Bước 3: Click vào nút Gia Hạn

Chọn gói dịch vụ cần gia hạn
                                                                     Chọn gói dịch vụ cần gia hạn

Bước 4: Chọn Chu Kỳ Thanh Toán, Phương Thức Thanh Toán

Chọn chu kì thanh toán theo ngân sách của đơn vị
                                                             Chọn chu kì thanh toán theo ngân sách của đơn vị

Bước 5: Hoàn tất thanh toán theo hướng dẫn

Chọn hình thức thanh toán
                                                                          Chọn hình thức thanh toán

 

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước thiết lập thông tin tài khoản GoSELL cơ bản rồi, hãy liên hệ đến hotline của chúng tôi tại 028.730.30800 để được hỗ trợ nếu có vấn đề phát sinh. Chúc bạn kinh doanh thành công!

Xem thêm: Thêm thông tin giới thiệu cửa hàng

Leave a Reply