Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ


Sau khi đã đăng tải nhập thông tin Bộ sưu tập Dịch vụ lên phần Quản lý Bộ sưu tập Dịch vụ, nếu bạn muốn cập nhật bộ sưu tập dịch vụ và thay đổi hoặc thêm thông tin cho Bộ sưu tập Dịch vụ của mình, thì hãy xem kỹ những hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

cập nhật bộ sưu tập dịch vụ

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

cập nhật bộ sưu tập dịch vụ

Bước 3: Khi giao diện trực quan hiển thị danh sách các Bộ sưu tập Dịch vụ trong phần Quản lý Bộ sưu tập Dịch vụ

Bước 4: Chọn vào ô Tìm kiếm, phần “ Tìm theo tên Bộ sưu tập 

Bước 5: Nhập đầy đủ tên Bộ sưu tập có dấu để tìm chính xác Bộ sưu tập Dịch vụ bạn muốn cập nhật

Ví dụ: Bạn muốn cập nhật thông tin, hình ảnh Bộ sưu tập Dịch vụ  cắt tóc nam thì bạn nhập “ Bộ sưu tập cắt tóc nam

Bước 6: Click vào bộ sưu tập dịch vụ trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách Bộ sưu tập Dịch vụ 

Bước 7: Tùy chỉnh thay đổi Bộ sưu tập Dịch vụ theo mong muốn của shop, cập nhật thông tinhình ảnh hiển thịthêm Dịch vụ

cập nhật bộ sưu tập dịch vụ

Bước 8: Click vào Lưu để cập nhật Bộ sưu tập Dịch vụ và đăng tải thành công

bộ sưu tập dịch vụ

Bước tiếp theo: Bạn có thể xem thêm một số bài viết về tạo bộ sưu tập tại đây