Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm


Sau khi đã đăng tải nhập thông tin lên kho hàng. hoặc đã kinh doanh một thời gian, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho Bộ sưu tập sản phẩm của mình, thì hãy xem kỹ những hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Bước 3: Khi giao diện trực quan hiển thị danh sách các Bộ sưu tập Sản phẩm trong phần Quản lý Bộ sưu tập Sản phẩm. Ở phần “Tìm theo tên Bộ sưu tập”, nhập đầy đủ tên Bộ sưu tập đầy đủ có dấu để tìm chính xác Bộ sưu tập Sản phẩm bạn muốn cập nhật

Ví dụ: Bạn muốn cập nhật thông tin, hình ảnh Bộ sưu tập IPhone Chính Hãng thì bạn nhập “IPhone Chính Hãng” hoặc “iphone chính hãng”

Bước 4: Click vào Nút Chỉnh sửa trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách Bộ sưu tập Sản phẩm 

Bước 5: Tùy chỉnh thay đổi Bộ sưu tập Sản phẩm theo mong muốn của shop, cập nhật thông tin, hình ảnh hiển thị, thêm sản phẩm

Bước 6: Click vào Lưu để cập nhật Bộ sưu tập Sản phẩm và đăng tải thành công