Cập Nhật Danh Mục

Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật danh mục có sẵn trên website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập mình có

Yêu cầu tối thiểu:

  • Bộ sưu tập đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Bộ sưu tập tại đây )

  • Trang đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Trang tại đây )

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

Cách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menu

Bước 3: Chọn phần Danh mục muốn cập nhật

Cách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menu

 

Bước 4: Click vào Icon Chỉnh sửa ở phần Tác vụ của Danh mục muốn cập nhật

Cách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menu

Bước 5: Tùy chỉnh / Thay đổi tiêu đề Danh mụctên Danh mục nhỏ, liên kết Danh mục, thay đổi Danh mục gốc theo mong muốn của chủ shop

Cách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menuCách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menu

Bước 6: Click vào Lưu để hoàn tất, thay đổi cập nhật thành công

Cách cập nhật danh mục hiển thị trên thanh menu

Tham Khảo:

Xóa Danh Mục

Tạo Danh Mục Mới