Hướng Dẫn Cập Nhật File Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng

Bạn có thể xuất các sản phẩm của mình sang tệp Excel nhằm:

• Tạo bản sao lưu các sản phẩm của bạn.

• Chuyển các sản phẩm hiện có của bạn đến một cửa hàng khác tại GoSELL Web. Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm của bạn trên file. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với sản phẩm trong tệp Excel sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh sách sản phẩm của cửa hàng nếu bạn nhập file sản phẩm trong quản trị website.

Các bước thực hiện xuất sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn

Bước 2: Chọn mục Sản Phẩm > Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Click chọn Xuất danh sách nằm phía trên góc phải màn hình

Bước 4: Chọn chi nhánhđịnh dạng xuất file

Tất cả sản phẩm: Xuất toàn bộ sản phẩm có trong trang quản trị.

Sản phẩm trên trang này: Xuất những sản phẩm có trên trang hiện tại.

Các sản phẩm đã được chọn: Xuất những sản phẩm bạn đã tích chọn ở ngoài trang trước đó.

Sản phẩm phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại: Xuất những sản phẩm phù hợp với kết quả bạn vừa tìm kiếm. Với điều kiện tìm kiếm theo: Điều kiện lọc và từ khóa.

 

Sau khi lựa chọn phương thức xuất. Click chọn Xuất, file danh sách sản phẩm sẽ được tải về máy tính của bạn

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình xuất file danh sách sản phẩm.