Cập Nhật Giá Vốn Sản Phẩm

GIÁ VỐN SẢN PHẨM

Giá vốn hay còn gọi là giá thành sản phẩm là chi phí của mỗi 1 đơn vị sản phẩm khi bán ra ngoài thị trường

Ví dụ: Để bán được mỗi sản phẩm giá 500,000đ bạn cần trả tất cả chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm là 100,000đ thì giá vốn sản phẩm là 100,000đ

HƯỚNG DẪN THÊM GIÁ VỐN VÀO SẢN PHẨM

Để cập nhật giá vốn sản phẩm, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Chọn Sản Phẩm (đây là mục quản lý các sản phẩm, hàng hóa)

Bước 3: Chọn 1 sản phẩm bất kì bạn muốn thêm, cập nhật giá vốn

Giao diện sau khi truy cập vào 1 sản phẩm hàng hóa

 

Bước 4: Nhập giá vốn vào ô trống

 

Bước 5: Click vào Lưu để Hoàn Tất