Cập Nhật Sản Phẩm Khi Mở Rộng Chi Nhánh

Sau khi đã đăng tải nhập thông tin lên kho hàng hoặc đã kinh doanh một thời gian mà bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho sản phẩm của mình, thì hãy xem kỹ những hướng dẫn dưới đây

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn tất cả sản phẩm

Bước 3: Chọn vào ô tìm kiếm, phần “Tìm theo tên sản phẩm”

Bước 4: Nhập đầy đủ tên sản phẩm có dấu để tìm chính xác sản phẩm bạn muốn cập nhật

Bước 5: Click vào sản phẩm trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách sản phẩm

Bước 6: Tùy chỉnh thay đổi sản phẩm theo mong muốn của cửa hàng, cập nhật thông tin, hình ảnh, video, giá bán, số lượng, kích thước, trọng lượng,…

  • Cập nhật thông tin chi tiết sản phẩm
  • Cập nhật video Youtube và mô tả sản phẩm
  • Cập nhật thứ tự ưu tiên sản phẩm
  • Cập nhật hình ảnh hiển thị sản phẩm
  • Cập nhật giá bán sản phẩm
  • Cập nhật mã SKU cho sản phẩm
  • Cập nhật kho hàng: Nhập số lượng hàng hóa, mỗi chi nhánh là một kho hàng 

  • Cập nhật phân loại sản phẩm
  • Cập nhật giá đặt cọc sản phẩm
  • Cập nhật trọng lượng, kích thước sản phẩm 

Bước 7: Click vào Lưu để hoàn tất, cập nhật thông tin sản phẩm và đăng tải thành công