Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng


Mỗi khi tương tác với khách hàng bạn cần ghi chú và dán nhãn một phần vừa để phân loại khách hàng, một phần bạn có thể nhớ được những sở thích mong muốn của khách hàng để những chủ shop, người bán có thể chăm sóc khách hàng, hiểu hơn những khách hàng của mình.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Bước 3:Tìm kiếm bằng tên hoặc số điện thoại khách hàng ở phần ô Tìm kiếm

Bước 4: Click vào thông tin khách hàng bạn muốn cập nhật trong phần Danh sách khách hàng bạn đã tìm

Bước 5: Chọn vào ô Thông tin bạn muốn cập nhật, thay đổi

Bước 6: Thay đổi hoặc xóa nội dung đã nhập

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi thông tin khách hàng thành công