Mục đích cập nhật thông tin khách là để phân loại, hỗ trợ các chiến dịch marketing, đồng thời giúp bạn có thể nhớ được những sở thích mong muốn của khách từ đó có cách chăm sóc, tư vấn phù hợp hơn. Dù là người quản lý hay nhân viên đều có thể dựa vào các thông tin này để hiểu rõ hơn về những khách hàng của mình. Bạn nên cập nhật thông tin của khách khi bạn muốn thay đổi nội dung ghi chú về khách hàng hoặc trong phần tạo thẻ khách hàng

Các bước cập nhật thông tin khách hàng trong GoSELL

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Vào trang đăng nhập quản lý của GoSELL
Vào trang đăng nhập quản lý của GoSELL

 

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Chọn mục Khách Hàng trong trình quản lý
   Chọn mục Khách Hàng trong trình quản lý

Bước 3: Tìm kiếm bằng tên hoặc số điện thoại khách hàng ở phần ô Tìm kiếm

"Tìm

Bước 4: Click vào thông tin khách hàng bạn muốn thay đổi trong phần Danh sách khách hàng bạn đã tìm

cập nhật thông tin khách hàng

Bước 5: Chọn vào ô Thông tin bạn muốn cập nhật, thay đổi

Bước 6: Thay đổi hoặc xóa nội dung đã nhập

 

 

cập nhật thông tin khách hàng
                                                  Thay đổi thông tin của khách hàng theo mong muốn

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật thay đổi thành công

Xem thêm: Cách nhập danh sách thông tin khách hàng