Skip to main content
Xin chào, bạn cần GoSell giải đáp thắc mắc gì?

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Và Gởi Email Thông Báo Cho Khách

Bạn muốn thông báo các chương trình ưu đãi, sản phẩm mới hay những thông tin hữu ích tới danh sách khách hàng của mình? Sử dụng GoSELL để phân tệp khách hàng sau đó gởi email thông báo cho khách hàng của mình nhanh chóng và thuận tiện chỉ trên một trình quản lý.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Tiếp thị, Chọn Thông Báo

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Bước 3: Click vào Tạo chiến dịch, chọn Thông báo ứng dụng

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Bước 5: Nhập tên chiến dịch thông báo để lưu lại

Bước 6: Thêm nhóm khách hàng đã phân loại trước đây

Click vào Thêm nhóm khách hàng, chọn một hay nhiều nhóm trong danh sách nhóm khách hàng, click OK để hoàn tất bước chọn nhóm khách hàng để gửi thông báo

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Bước 7: Nhập tiêu đề thông báo bạn muốn hiển thị trên ứng dụng di động của khách hàng vào ô Tiêu đề

Bước 8: Nhập nội dung bạn muốn gửi thông báo vào ô Nội dung

Bước 9: Có thể tải lên hình ảnh hiển thị kèm nội dung thông báo ( không bắt buộc )

Bước 10: Click vào phần Liên kết đến để chọn mục Dẫn tới khi khách click vào thông báo

Liên kết đến Trang: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến trang bài viết giới thiệu nội dung

Liên kết đến Bộ sưu tập: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến danh sách những sản phẩm trong bộ sưu tập

Liên kết đến Sản phẩm: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến sản phẩm bạn muốn khách hàng xem

Liên kết đến Dịch vụ: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến dịch vụ bạn muốn khách hàng xem

Tham Khảo:

Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công