Chọn Phương Thức Thanh Toán

Yêu cầu tối thiểu để kích hoạt phương thức thanh toán online trực tiếp về tài khoản của shop là :

Đã thêm thông tin tài khoản ngân hàng

Đã kích hoạt phương thức tự vận chuyển

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 3: Chọn phần Phương Thức Thanh Toán

Bước 4: Chọn phần Chuyển Khoản Ngân Hàng

Bước 5: Click vào nút Kích hoạt để kích hoạt thành công phương thức thanh toán chuyển khoản online

Tham Khảo: Kích Hoạt Phương Thức Thanh Toán