Đặt Giá Dịch Vụ


Khi người bán, chủ shop muốn khách hàng biết về giá dịch vụ để thanh toán trên trực tuyến và cửa hàng ứng dụng di động, người bán và chủ shop phải cập nhật giá bán chi tiết về dịch vụ

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2:  Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn cập nhật, thiết lập giá trong danh sách dịch vụ ở phần Quản lý dịch vụ

Bước 4: Chọn phần Thông tin dịch vụ, Click vào ô Giá để nhập

Bước 5: Nhập giá dịch vụ

Là giá của chủ shop sẽ thu tiền khách hàng và khách hàng sẽ thanh toán chuyển tiền thẳng vào tài khoản cho chủ shop

Ví dụ: Nếu dịch vụ của bạn trị giá 500.000 đ thì nhập 500 000

Bước 6: Click vào Lưu để cập nhật giá dịch vụ thành công

Bước tiếp theo: Bạn nên thêm Dịch vụ của mình vào Bộ sưu tập có cùng đặc điểm