Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ


  1. Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh dịch vụ bạn tải lên để hiện thị được đặc tính trên cửa hàng trực tuyến

  2. Tên sản phẩm: là tên mà bạn đã nhập cho dịch vụ

  3. Nút Đặt Lịch Ngay: khi click vào sẽ đưa khách hàng đến trang chọn thời gian địa điểm chi nhánh đặt chỗ dịch vụ

  4. Danh Sách Chi Nhánh Áp Dụng: là những địa điểm chủ shop cài đặt hoạt động dịch vụ