Giới Thiệu Giao Diện Trang Giỏ Hàng


  1. Số Lượng Sản Phẩm trong Giỏ Hàng: là tổng số lượng các sản phẩm khác nhau trong 1 giỏ hàng

  2. Thông tin chi tiết giỏ hàng: là thông tin về tên, thuộc tính, giá, khuyến mãi từng sản phẩm chi tiết

  3. Mã giảm giá: khi nhập vào đúng mã giảm giả và click vào áp dụng thì tùy vào sản phẩm, bộ sưu tập, đơn hàng sẽ được ưu đãi theo điều kiện chủ shop thiết lập

  4. Tổng tiền hàng thanh toán: là tổng hóa đơn của 1 giỏ hàng.