Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm


  1. Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh sản phẩm mà bạn tải lên để thể hiện được đặc tính trên cửa hàng trực tuyến

  2. Tên sản phẩm: là tên mà bạn đã nhập cho sản phẩm

  3. Phân loại, số lượng sản phẩm: là những thuộc tính về kích cỡ, màu sắc, mẫu mã giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi mua và đặt hàng

  4. Nút Mua Ngay: khi click vào sẽ đi thẳng đến trang thanh toán

  5. Nút Thêm Vào Giỏ Hàng: khi click vào sẽ đưa khách hàng đến trang giỏ hàng để xem những sản phẩm hiện tại đã được thêm vào