Gửi Thông Báo Cho Khách Hàng Về Bài Viết, Video Giới Thiệu

Bạn muốn gửi thông báo cho khách hàng của mình về những thông tin, những bài viết về đời sống, nội dung hữu ích. Hãy thực hiện từng bước trong bài viết dưới đây:

  • Yêu cầu tối thiểu, thêm nhóm khách hàng đã phân loại sẵn từ trước những khách hàng cài ứng dụng điện thoại iOS và Android
  • Yêu cầu tối thiểu, thêm nhóm khách hàng đã phân loại sẵn từ trước những khách hàng không cài đặt ứng dụng

Các bước gửi thông báo tới khách hàng

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Tiếp Thị, Chọn Khám Phá

Cách gởi thông báo đến khách hàng
Cách gửi thông báo đến khách hàng

Bước 3: Click Tạo Chiến Dịch để tạo chiến dịch thông báo mới, Chọn Thông báo ứng dụng

Giao diện Chiến dịch thông báo ứng dụng sẽ hiển thị trực quan cho bạn

Tạo thông báo và gởi cho tệp khách hàng phù hợp
Tạo thông báo và gửi cho tệp khách hàng phù hợp

Bước 4: Nhập Tên Chiến Dịch Thông Báo ở ô Tên Chiến Dịch

Bước 5: Click vào Nhóm Khách Hàng để Thêm Nhóm khách hàng bạn đã phân loại cài đặt ứng dụng từ điện thoại iOS và Android

Bước 6: Nhập Tiêu Đề Chiến Dịch Thông Báo sẽ hiển thị trên hộp thư đến email khách hàng ở ô Tiêu Đề

Bước 7: Nhập Nội Dung ngắn để mô tả sơ về Tiêu Đề giúp khách hàng hiểu hơn về thông điệp mà chủ shop muốn truyền tải

Bước 8: Click vào Tải lên để tải lên hình ảnh banner hiển thị trong phần thông báo trên ứng dụng khách hàng đã cài đặt sẵn trong điện thoại

Bước 9: Click vào Liên kết đến để chọn Trang nội dung bạn đã tạo sẵn

Tạo tiêu đề và chèn link đến nội dung
Tạo tiêu đề và chèn link đến nội dung

Bước 10: Click vào Gửi Ngay để hoàn tất tạo chiến dịch thông báo ứng dụng

Xem thêm: Chia nhỏ tệp khách hàng để gửi thông báo đẩy