Hoàn tất đơn hàng công nợ

Đã kinh doanh thì khó tránh khỏi chuyện nợ nần, khách hàng nợ bạn, bạn nợ nhà cung cấp, mọi thứ giống một vòng lặp, hệ quả ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền của cửa hàng bán lẻ. Chính vì vậy mà việc quản lý công nợ cực kỳ quan trọng, nếu không có một chính sách, quy trình quản lý và những quy định rõ ràng thì bạn có thể sẽ sớm tiến đến bờ vực phá sản. Khi phát sinh đơn hàng công nợ (đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán đủ tiền), đơn hàng sẽ được ghi lại trong từng phiếu đơn hàng chi tiết. 

Thông tin công nợ sẽ ghi lại chi tiết khách mua hàng, người tạo đơn, tổng tiền đã nhận, lịch sử ngày giờ các lần thanh toán công nợ của khách hàng,…

Hướng dẫn thao tác xem danh sách và quản lý nhà cung cấp

 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Đăng nhập tài khoản  Trang Quản Trị

Bước 2: Click vào đơn hàng

Đăng nhập vào Trang Quản Trị

Công nợ của khách hàng được ghi nhận chi tiết theo mã phiếu, mã đơn hàng.

  • Người tạo: Nhân viên bán hàng
  •  Ngày ghi nhận: Có thể là ngày trong quá khứ hoặc ngày trong tương lai
  • Ngày tạo: Ngày thực tế thao tác.

Bước 3: In đơn hàng công nợ để hoàn tất

In đơn hàng công nợ để hoàn tất

Tính năng hoàn tất đơn hàng công nợ sẽ tự động kết xuất báo cáo công nợ theo từng khách hàng giúp bạn dễ dàng đối soát công nợ khi cần thanh toán mà không lo tranh chấp vì mọi giao dịch đều được ghi nhận chi tiết đến từng đơn hàng, thậm chí từng sản phẩm có trong đơn hàng.