Hướng Dẫn Cài Đặt Google Shopping vào Website

Google shopping là hình thức quảng cáo trực tuyến của Google cho phép hiển thị nhanh chóng thông tin cụ thể của sản phẩm về hình ảnh, giá bán, địa chỉ website một cách nổi bật, trực quan khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan. 

Hướng dẫn

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Tiếp thị, click vào Google Shopping

Bước 3: Chèn mã xác thực trang web

Bước 4: Click vào Lưu 

Bước 5: Xuất sản phẩm cho mục đích chạy quảng cáo Google bằng 2 cách

– Tất cả sản phẩm: 

– Chọn sản phẩm: Nhập tên và chọn những sản phẩm mà bạn muốn thực hiện chạy quảng cáo. Sau đó click Chọn xong để hoàn tất xuất file sản phẩm