Hướng Dẫn Cập Nhật File Nhập Dữ Liệu Sản Phẩm GoSELL

Việc nhập sản phẩm rất hữu ích nếu bạn chuyển sang GoSELL website từ một nền tảng khác hoặc nếu bạn muốn thực hiện đăng một loạt các sản phẩm mới với số lượng lớn.

Khi nhập, GoSELL website chuyển đổi dữ liệu từ tệp Excel thành sản phẩm.

Các bước thực hiện nhập danh sách sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn

Bước 2: Chọn mục Sản Phẩm > Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Click chọn Nhập nằm phía trên góc phải màn hình

Bước 4: Chọn Tải xuống mẫu xlsx và thực hiện việc điền thông tin/giá trị của sản phẩm theo đúng như các hướng dẫn đã ghi trong file mẫu .xlsx

Bước 5: Sau khi hoàn thành file danh sách sản phẩm, bạn chọn chi nhánh muốn nhập danh sách sản phẩm và kéo thả file danh sách sản phẩm vào khung bên dưới

Bước 6: Chọn Nhập để nhập dữ liệu lên website

Tải lại trang danh mục sản phẩm để xem danh sách sản phẩm đã được nhập lên (việc cập nhật có thể mất một chút thời gian nếu số lượng sản phẩm lớn).