Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Nhân Viên

TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Tài khoản nhân viên là tài khoản được chủ shop tạo ra cho các nhân sự trong cửa hàng thao tác theo hạng mục công việc như (quản lý hàng hóa, cập nhật tồn kho, chăm sóc khách hàng, bán hàng)

Tùy vào vị trí và công việc chủ shop có thể phân quyền chức năng tùy theo ý muốn trên Trang Quản Trị GoSELL

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN ĐĂNG NHẬP

Để đăng nhập bằng tài khoản nhân viên, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Chọn Nhân Viên

Đây là tab đăng nhập cho tài khoản admin, chủ shop

Đây là tab đăng nhập cho tài khoản nhân viên

Chọn shop đăng nhập

(trường hợp: 1 email nhân viên làm nhân viên cho 2 tài khoản gosell trở lên)

 

Giao diện đăng nhập thành công

Thông tin tài khoản nhân viên được gửi trong email nhân viên