Hướng Dẫn In Mã Vạch Khách Hàng

Mỗi khách hàng khi trở thành thành viên của cửa hàng sẽ được tạo một mã thành viên. Dựa vào đoạn mã vạch bạn có thể nhận dạng được khách hàng thành viên của cửa hàng và biết được các thông tin như: Họ tên, SĐT, lịch sử mua hàng…

Dựa vào mã khách hàng, chủ cửa hàng có thể thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng và thực hiện các chương trình ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

In mã vạch khách hàng 

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL

Bước 2: Click chọn Khách hàng, Tất cả các khách hàng

Bước 3: Click vào nút “In mã vạch” để in mã thành viên

Bước 4: Chọn khách hàng mà bạn muốn in mã vạch

Bạn có thể tìm khách hàng theo 2 cách:

– Tìm theo ID/tên khách hàng

– Tìm theo mã vạch

Bước 5: Click vào Thêm khách hàng

Bước 6: Kiểm tra lại lần nữa rồi click In mã vạch

Bước 7: Thiết lập các thông tin như: máy in, trang, màu, bản sao… đầy đủ và bấm in