Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

Điều kiện: Đã thực hiện cuộc gọi thành công đến khách hàng

Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Lịch Sử Cuộc Gọi (Menu Tổng Đài).

Bước 2: Chọn hoặc lọc ra danh sách các cuộc gọi muốn nghe

Lọc danh sách cuộc gọi theo:

  • Theo nhân viên thực hiện cuộc gọi

  • Theo trạng thái cuộc gọi

  • Theo thời lượng

Bước 3: Click vào nút nghe Ghi Âm