Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng

Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng (Customer Data) là gì ?

File Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng (Customer Data) là thông tin liên hệ các khách hàng của bạn được lưu trữ dưới định dạng file Excel (tệp xlsx)

Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng là gì ?

Tính năng Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng giúp cho bạn nhanh chóng tập hợp lại tất cả thông tin khách hàng vào file Excel mẫu và đăng tải lên hệ thống Quản Lý Khách Hàng (CRM) để từ đó triển khai các chiến dịch marketing, bán hàng trên các phương tiện truyền thông, nền tảng khác nhau.

Hướng Dẫn Nhập Thông Tin Vào File Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng Mẫu

Bước 1: Tải File Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng Mẫu trong phần Nhập Danh Sách Khách Hàng

Bước 2: Mở File Dữ Liệu

Bước 3: Nhập Thông

Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng

Bước 1: Truy Cập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Quản Lý Khách Hàng (Khách Hàng >> Tất Cả Khách Hàng)

Bước 3: Click chọn Nhập

Bước 4: Chọn File Dữ Liệu có sẵn ở trên thiết bị máy tính

Bước 5: Click Nhập để hoàn tất Nhập Dữ Liệu

Tệp tin được tải lên hoàn tất sẽ cho bạn thông báo, nếu thông tin khách hàng bị trùng thì thông tin sẽ không được nhập vào hệ thống.

Ví dụ thông báo hiển thị như sau: “0/37” khách hàng đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu cửa hàng của bạn.”

  • 0: là số khách hàng không được tải lên vì bị trùng nên không nhập lên được hệ thống CRM
  • 37: là tổng số thông tin các khách hàng trong tệp (có 37 khách hàng có 1 trong những thông tin sau họ tên, số điện thoại, email)