Hướng Dẫn Phân Nhóm Khách Hàng Mua Hàng Trên App

Phân nhóm khách hàng sẽ giúp bạn tạo các chiến dịch bán hàng, marketing hợp lý và hiệu quả hơn. Để phục vụ cho các chiến dịch nhắm đến khách mua hàng trên app, bạn cần phân nhóm các khách hàng này trước.

Các bước phân nhóm khách hàng mua hàng trên app

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn

Bước 2: Chọn Khách Hàng, chọn mục Phân Nhóm

Bước 3: Chọn Tạo nhóm khách hàng ở góc trên bên phải màn hình

Bước 4: Thêm Tên nhóm khách hàng

Đây là tên giúp người bán dễ nhớ, dễ phân biệt các nhóm khách hàng với nhau.

Bước 5: Chọn điều kiện 

  • Nếu có nhiều điều kiện khác nhau và bạn muốn áp dụng cho những khách thỏa đủ tất cả các điều kiện đó, chọn > Tất cả điều kiện.
  • Nếu có nhiều điều kiện khác nhau nhưng chỉ cần khách đáp ứng được MỘT trong số đó là được, chọn > Một trong các điều kiện.

Bước 6: Chọn điều kiện để khách hàng được thêm vào nhóm

Trong trường hợp này, cách nhanh nhất là bạn gắn tag (thẻ) “App” cho tất cả những khách hàng mua hàng trên app. Sau đó chọn điều kiện:

Thông tin khách hàng > Thẻ khách hàng > bằng > nhập “app”

Bước 7: Bấm Lưu ở góc trên bên phải màn hình

Sau khi hoàn tất, nhóm sẽ được tạo và toàn bộ khách hàng mua hàng trên app sẽ được thêm vào nhóm. Những khách mua hàng trên app trong tương lai cũng sẽ được tự động cập nhật vào nhóm khi thỏa điều kiện.