Hướng Dẫn Phân Nhóm Khách Hàng Theo Chiến Dịch Bán Hàng Trên Landing Page Với GoLEAD

Trong thị trường thương mại đang ngày một cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các dịch vụ/ sản phẩm phát triển hướng đến nhu cầu của khách hàng ngày càng nâng cao, để làm hài lòng được toàn bộ khách hàng là mục tiêu vô cùng khó của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần đề ra các phương hướng chia nhỏ khách hàng bằng cách phân nhóm khách hàng theo chiến dịch bán hàng trên landing page.

Các cách phân loại nhóm khách hàng theo chiến dịch bán hàng

1/ Theo tag khách hàng dựa trên sở thích để chăm sóc khách hàng theo tính cách, đặc điểm.

2/ Theo tag landing page, chiến dịch dựa trên thông tin khách hàng để lại trên các trang landing page khác nhau thu thập thông tin.

3/ Theo tag landing page + sản phẩm đặt hàng từ link mua hàng.

Các bước phân nhóm khách hàng theo chiến dịch landing page

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn

Bước 2: Chọn Khách Hàng, chọn mục Phân Nhóm

Bước 3: Chọn Tạo nhóm khách hàng ở góc trên bên phải màn hình

Bước 4: Thêm Tên nhóm khách hàng

Bước 5: Chọn điều kiện

Bước 6: Chọn điều kiện để khách hàng được thêm vào nhóm

Trong trường hợp này, cách nhanh nhất là bạn gắn tag (thẻ) “Landing page” cho tất cả những khách hàng mua hàng trên app. Sau đó chọn điều kiện:

Thông tin khách hàng > Thẻ khách hàng > bằng > nhập “Landing page”

Bước 7: Bấm Lưu ở góc trên bên phải màn hình

Sau khi hoàn tất, nhóm sẽ được tạo và toàn bộ khách hàng mua hàng trên landing page sẽ được thêm vào nhóm. Những khách mua hàng trên landing page cũng sẽ được tự động cập nhật vào nhóm khi thỏa điều kiện.