Hướng Dẫn Phân Nhóm Khách Hàng Trên GoCALL Theo Trạng Thái Để Telesales Chăm Sóc Theo Sát Khách Hàng

Để biết rằng đâu là khách hàng trung thành, đâu là khách hàng mới, đâu là khách hàng có khả năng chuyển đổi. Việc nắm bắt cũng như phân nhóm khách hàng trên GoCALL sẽ giúp bạn tư vấn đến khách hàng hiệu quả nhất. Từ đó khách hàng sẽ ấn tượng với cách chăm sóc khách hàng của bạn mà lui tới sử dụng sản phẩm. 

Các cách phân loại nhóm khách hàng trên GoCALL

1/ Theo trạng thái khách hàng.

2/ Theo nhân viên Telesales.

3/ Theo giá trị trung bình đơn hàng khách mua hàng.

4/ Theo số lần đặt hàng hàng năm.

Các bước phân nhóm khách hàng trên GoCALL

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn

Bước 2: Chọn Khách Hàng, chọn mục Phân Nhóm

Bước 3: Chọn Tạo nhóm khách hàng ở góc trên bên phải màn hình

Bước 4: Thêm Tên nhóm khách hàng

Bước 5: Chọn điều kiện 

Bước 6: Chọn điều kiện để khách hàng được thêm vào nhóm.

Trong trường hợp này, cách nhanh nhất là bạn gắn tag (thẻ) “GoCALL” cho tất cả những khách hàng mua hàng trên app. Sau đó chọn điều kiện:

Thông tin khách hàng > Thẻ khách hàng > bằng > nhập “GoCALL”

Bước 7: Bấm Lưu ở góc trên bên phải màn hình

Sau khi hoàn tất, nhóm sẽ được tạo và toàn bộ khách hàng mua hàng trên GoCALL sẽ được thêm vào nhóm. Những khách mua hàng trên GoCALL cũng sẽ được tự động cập nhật vào nhóm khi thỏa điều kiện.