Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Trong Blog, Quản lý Danh Mục Blog

Blog là gì ?

Blog được xem là nhật ký trực tuyến cho phép bạn chia sẻ những câu chuyện đem đến thông tin hữu ích nhằm chuyển khách truy cập thành khách hàng tiềm năng, tăng lượng truy cập vào website. Ngoài ra, còn tăng khả năng tìm kiếm website trên Google nhờ công cụ SEO.  

Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Mới (Blog Article)

Bước 1: Đăng nhập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Cửa Hàng Trực Tuyến, Click chọn mục Blog

Bước 3: Click vào Tạo Bài Viết Mới

Bước 4: Nhập Thông Tin Nội Dung Bài Viết

Tiêu đề bài đề: Chọn tên tiêu đề ngắn gọn, tạo hứng thú cho người đọc 

Nội dung bài viết: Chia sẻ những kiến thức, thông tin hữu ích phục vụ khách hàng, tránh những trường hợp bài viết quá lang man, không đem lại lợi ích cho người đọc

Nội dung hiển thị xem trước: Đưa những thông tin chính, hấp dẫn để thu hút người đọc truy cập vào bài viết

Danh mục: Chọn danh mục phù hợp với bài viết, để người đọc dễ dàng tìm thấy bài viết

Thiết lập từ khóa SEO: Nhập các tiêu đề, từ khóa, mô tả ngắn gọn, thu hút 

Ảnh hiển thị: Lựa chọn hình ảnh đẹp, bắt mắt có kích thước 500×500 px hoặc 1000×1000 px để thu hút người đọc tham khảo bài viết

Bước 5: Click Lưu để hoàn tất bài viết

Danh Mục Bài Viết (Danh Mục Blog) là gì ?

Danh Mục Bài Viết hay còn gọi là Danh Mục Blog là cách sắp xếp bài viết theo thứ tự cây danh mục để người đọc, các khách hàng của bạn dễ dàng tìm đến 1 bài viết chi tiết.

 

Hướng Dẫn Tạo Danh Mục Bài Viết (Danh Mục Blog)

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Cửa hàng trực tuyến, click chọn Blog, chọn Quản lý danh mục

Bước 3: Click vào Tạo danh mục

Bước 4: Nhập thông tin cho danh mục mới

Tên danh mục: Đặt tên danh mục ngắn gọn, rõ ràng giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm

Mô tả: Nhập những thông tin ngắn gọn, thể hiện nội dung của danh mục đó

Thiết lập từ khóa SEO: Nhập các tiêu đề, từ khóa, mô tả ngắn gọn, thu hút

Bước 5: Click Lưu để hoàn tất tạo danh mục mới

 

Hướng Dẫn Đưa Bài Viết Blog ra Giao Diện Trang Chủ Website Bán Hàng

Bước 1: Truy cập vào Giao Diện Trang Chủ Website cần thêm Bài Viết Blog

Bước 2: Thêm Thành Phần “BST Bài Viết” như hình bên dưới

Bước 3: Chọn Danh Mục Bài Viết đã được tạo sẵn

Bước 4: Lưu thay đổi mới và Xuất Bản để cập nhật thay đổi