Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Flash Sale

Flash sale được xem là chiến dịch bán hàng online được diễn ra trong một khung giờ nhất định trong ngày và được các nhà kinh doanh áp dụng nhằm tăng hiệu ứng bán hàng, tăng doanh số bán hàng trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn Thiết lập thời gian tạo chương trình Flash sale

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Ưu đãi, click vào Flash sale

Bước 3: Chọn Quản lý thời gian Flash sale, click vào Thêm thời gian

 

Bước 4: Thiết lập thời gian diễn ra chương trình Flash sale

Bước 5: Bấm Lưu để hoàn tất quá trình tạo thời gian

Hướng dẫn Tạo chiến dịch Flash sale

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Ưu đãi, click vào Flash sale

Bước 3: Click vào Tạo chiến dịch

Bước 4: Nhập thông tin tạo chiến dịch:

– Tên chiến dịch: tạo tên chiến dịch thu hút, hấp dẫn người mua

– Chọn sản phẩm: Click vào Thêm sản phẩm và chọn những sản phẩm muốn bán

  • Thay đổi giá bán trong chương trình Flash Sale
  • Thay đổi số lượng sản phẩm sẽ bán trong chương trình Flash sale 

– Thời gian:

  • Chọn ngày: Ngày diễn ra chương trình Flash sale
  • Chọn thời gian: Chọn khung thời gian đã được thiết lập

Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất quá trình tạo chiến dịch Flash sale