Nhằm bổ sung thêm các tùy chọn để quản lý sản phẩm của mình, bản cập nhật 2.9 (áp dụng từ tháng 05/2021) sẽ cho phép seller có thể tùy chọn hiển thị hoặc ẩn sản phẩm riêng biệt trên các nền tảng khác nhau. 

Khi bạn tích chọn vào nền tảng thì sản phẩm mới được hiển thị trên kênh bán hàng đó. Việc này sẽ hữu ích trong trường hợp bạn chỉ định bán độc quyền một mặt hàng nào đó ở một kênh nhất định hoặc điều hướng khách hàng mua tại nền tảng nào đó.

Hướng dẫn thực hiện tính năng hiển thị/ ẩn sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GoSELL.

Quản lý sản phẩm GoSELL

Bước 2: Click vào danh mục “Sản phẩm”.

Quản lý sản phẩm GoSELL 2

Bước 3: Ở phần “Tất Cả Sản Phẩm”, click vào bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn hiển thị/ ẩn chúng trên các nền tảng.

Quản lý sản phẩm GoSELL 3

Bước 4: Kéo xuống cuối trang, tích chọn vào các nền tảng (bao gồm: ứng dụng, web, tại cửa hàng) mà bạn muốn chúng xuất hiện. Bỏ tích ở nền tảng nào, sản phẩm này sẽ không hiển thị tại kênh bán hàng đó nữa.

Quản lý sản phẩm 4

Bước 5: Bấm “Lưu” để hoàn tất thiết lập.

Quản lý sản phẩm 5