Trong bản cập nhập 3.0, các SELLER có thể thiết lập vị trí ưu tiên sản phẩm/ dịch vụ trong Bộ Sưu Tập. Bạn có thể ưu tiên những vị trí xuất hiện hàng đầu đối với các sản phẩm đang trong chiến dịch giảm giá, các sản phẩm cận hạn sử dụng,… Để thiết lập thứ tự ưu tiên, các bạn thực hiện theo các bước sau.

Hướng dẫn thiết lập thứ tự ưu tiên vị trí sản phẩm/ dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn/login

Thứ tự ưu tiên sản phẩm

Bước 2: Tại mục “Sản Phẩm”, khách hàng click vào “Tất Cả Sản Phẩm”

Thiết lập thứ tự ưu tiên sản phẩm 2

Bước 3: Bạn click vào sản phẩm cần thay đổi thứ tự ưu tiên. Ô “thứ tự ưu tiên” sẽ nằm ở góc phải như trong hình. Tại đây bạn điều chỉnh thứ tự ưu tiên sản phẩm theo ý muốn.

Đánh số thứ tự ưu tiên sản phẩm

Bước 4: Bấm “Lưu” để hoàn tất việc thiết lập thứ tự ưu tiên cho sản phẩm.

Hoàn tất việc thiết lập

Bằng tính năng này, bạn có thể cải thiện hiệu quả bán hàng, gây chú ý với khách bằng các sản phẩm được ưu tiên hiển thị ở vị trí tốt nhất, có sự thu hút nhất đối với người mua.

Xem thêm: