Hướng Dẫn Thiết Lập Thuế VAT Áp Dụng Khi Bán Hàng

Thuế VAT Áp Dụng Khi Bán Hàng là gì ?

Mỗi cửa hàng, công ty, sản phẩm khi kinh doanh thương mại điện tử sẽ cần các loại thuế khác nhau áp dụng cho những đơn hàng khi khách hàng thanh toán. Để đáp ứng được mong muốn, GoSELL giúp người bán có thể dễ dàng thiết lập các loại thuế với các mức % khác nhau áp dụng cho những sản phẩm hoặc đơn hàng khi thanh toán.

Hướng Dẫn Thiết Lập Thuế VAT Áp Dụng Khi Bán Hàng

Bước 1: Đăng nhập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Vào mục VAT để thiết lập thuế (Cài Đặt > VAT)

Bước 3: Click Thêm thông tin thuế để Thêm Thuế Mới

Bước 4: Nhập Thông Tin Thuế

  • Tên Thuế
  • Mô Tả Thuế
  • Tax

Bước 5: Click Thêm để Hoàn Tất tạo thông tin Thuế

Bước 6: Chọn loại Thuế vừa tạo ở phần Cài Đặt VAT

Bước 7: Chọn “Hiện Thông Tin VAT Trên Website / Ứng Dụng” để Hoàn Tất