Hướng Dẫn Xóa Nhà Cung Cấp Trên Ứng Dụng GoSELLER

Danh sách nhà cung cấp theo thời gian cũng sẽ có thay đổi. Khi bạn không còn nhập hàng từ nhà cung cấp cũ, bạn có thể lựa chọn xóa bớt chúng từ ngay trên ứng dụng quản lý bán hàng GoSELLER.

Các Bước Xóa Nhà Cung Cấp Trên App GoSELLER

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng GoSELLER trên iOS hoặc Android

Bước 2: Từ giao diện chính, chọn Nhà Cung Cấp (Supplier)

Bước 3: Trong danh sách nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp bạn muốn xóa

Bước 4: Từ trang thông tin nhà cung cấp, chọn Xóa (Delete) ở phía dưới

Bước 5: Hệ thống sẽ xác nhận lại việc xóa nhà cung cấp

  • Nếu chọn nhầm hoặc thay đổi quyết định, chọn > Hủy (Cancel)
  • Nếu chắc chắn xóa, chọn > Có (Yes)

Hệ thống gửi thông báo Xóa thành công

Vậy là bạn đã xóa nhà cung cấp thành công. Bạn có thể lặp lại thao tác trên để xóa các nhà cung cấp khác mà bạn muốn.