Hướng Dẫn Xuất Bản Giao Diện Nhanh Chóng

Kho Giao Diện với rất nhiều mẫu thiết kế sẵn có, bạn có thể nhanh chóng chọn một mẫu ưa thích và cài đặt thành giao diện hiển thị chính cho Trang Chủ Website Bán Hàng TMĐT hoặc Ứng Dụng Điện Thoại (Mobile App) với 2 bước.

 1. Bước 1: Cài Đặt Giao Diện
 2. Bước 2: Xuất Bản Giao Diện

Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện Mẫu:

Bước 1: Truy Cập Dashboard Quản Trị

 • Chọn Thiết Kế Giao Diện (mục Cửa Hàng Trực Tuyến)
 • Ở phần Kho Giao Diện, Click Đến Kho Giao Diện

 

Bước 2: Chọn Giao Diện Mẫu bạn muốn sử dụng

 • Chọn 1 Giao Diện Mẫu
 • Click vào Xem Trước để xem giao diện mẫu

 

Bước 3: Cài Đặt Giao Diện Mẫu

 • Click vào nút Chỉnh Sửa để mở quyền Cài Đặt Giao Diện

Bước 4: Cập Nhật Tên Giao Diện và Xuất Bản

 • Click vào nút Lưu
 • Nhập Tên Giao Diện (Ví dụ: Giao Diện Fashion – Mùa Hè)
 • Click chọn Xuất Bản để Giao Diện Mẫu được áp dụng trở thành giao diện hiển thị chính

Hướng Dẫn Xuất Bản Giao Diện Mẫu:

Sau khi bạn Cài Đặt Giao Diện hiển thị trở thành Giao Diện Chính bạn truy cập vào đường link Website ở đầu thanh menu Dashboard Quản Trị để xem tổng quan theo tên https://ten.gosell.vn/ (tên: tên bạn đặt cho Website)

Bạn cũng có thể chỉnh sửa, thêm vào các nội dung khác ở bộ công cụ thiết kế. Sau khi thiết kế bạn cần Xuất Bản lại để Giao Diện được cập nhật chỉnh sửa thay đổi mới.

Bước 1: Truy Cập Giao Diện Đang Sử Dụng (mục Thiết Kế Giao Diện / Cửa Hàng Trực Tuyến)

Bước 2: Click vào Chỉnh Sửa để thay đổi tùy chỉnh theo ý muốn

Các thao tác chỉnh sửa trên giao diện thường sử dụng như:

 • Thêm mới nội dung (thêm mới Sản Phẩm, Bộ Sưu Tập, Bài Viết, Banner, …)
 • Xóa đi một thành phần không phù hợp trên giao diện
 • Thay đổi thứ tự sắp xếp

Bước 3: Xuất Bản Giao Diện

 • Cần bổ sung đầy đủ thông tin yêu cầu của mỗi nội dung bạn thêm mới vào giao diện
 • Click chọn Xuất Bản để Giao Diện Mẫu được áp dụng trở thành giao diện hiển thị chính