Cách Xuất Bản Landing Page Với Tên Miền Riêng

Chủ Shop có thể xuất bản landing page với tên miền miễn phí GoSELL cung cấp hoặc lựa chọn xuất bản trang landing page theo tên miền chủ shop muốn.

Tên miền miễn phí là tên miền dưới dạng: pageshop.gosell.vn

Tên miền riêng hay còn gọi là tên miền cá nhân là tên miền dưới dạng: pageshop.vn, pageshop.com

Hướng dẫn xuất bản landing page theo tên miền riêng:

Bước 1: Trỏ tên miền cá nhân theo hướng dẫn

 

Hướng Dẫn Xuất Bản Landing Page Với Tên Miền Riêng

Bước 2: Chọn Xuất bản landing page với tên miền cá nhân

Bước 3: Nhập tên miền cá nhân

Ở bước này, người bán có thể nhập thêm đằng sau / của tên miền (không bắt buộc)

Bước 4: Click vào Lưu

Ở bước này, nếu trang landing page đã được xuất bản rồi với tên miền khác lặp tức sẽ không truy cập vào được, người bán cần tiếp tục xuất bản để trang landing page được hiển thị.

Bước 5: Click vào nút Xuất Bản để hoàn tất.

Hướng Dẫn Xuất Bản Landing Page Với Tên Miền Riêng

Hướng Dẫn Xuất Bản Landing Page Với Tên Miền Riêng

Hướng Dẫn Xuất Bản Landing Page Với Tên Miền Riêng

Xuất bản Landing Page sẽ giúp cho khách hàng người dùng của bạn truy cập vào nội dung landing page bạn đã tạo.

Sau khi xuất bản, Landing Page sẽ chuyển trạng thái từ Nháp sang Đã Xuất Bản.

Tham Khảo: Quản Lý Landing Page