Xuất Danh Sách Đơn Hàng


Khách hàng và đối tác vận chuyển cần một bảng tóm tắt đơn hàng nhưng bạn lại không thể có thời gian tạo ra tệp tin tóm tắt vận đơn, đừng lo lắng, trong mỗi đơn hàng bạn đều có thể in ra một bảng tóm tắt đầy đủ các thông tin và giúp cho khách hàng thấy yên tâm hơn khi nhận hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Đơn Hàng, Chọn Đơn hàng người bán muốn in

Thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được hiện ra như sau :

Bước 3: Click vào nút In đơn hàng

Thông tin danh sách những sản phẩm trong đơn hàng đã được tự động tóm tắt, người bán chỉ cần thao tác in tại cửa sổ này

Bước 4: Click vào Print để hoàn tất