In Biên Lai Cho Khách Hàng


Khi khách hàng mong muốn nhận được biên lai khi đặt hàng qua Website, Mobile App để kiểm tra lại danh sách sản phẩm mình đã đặt hàng qua cửa hàng trên trực tuyến, chủ shop nên đính kèm hóa đơn tóm tắt trong hộp đóng gói khi giao hàng cho khách

Yêu cầu: Chủ shop cần vào Trang Quản Trị để xác nhận đơn hàng thì mới có thể in biên lai được

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

man hinh dang nhap

Bước 2: Chọn phần Đơn Hàng để vào giao diện Quản Lý Đơn Hàng để chọn đơn hàng muốn in biên lai

Bước 3: Tìm đơn hàng muốn in

Bước 4: Click vào Đơn Hàng

Nếu đơn hàng chưa được xác nhận, chủ shop không thấy được nút In Đơn Hàng hiển thị

Sau khi xác nhận đơn hàng, chủ shop click vào nút In Đơn Hàng

Bước 5: Click vào In Đơn Hàng > Biên Lai

Bước 6: Chọn khổ giấy và máy in

Bước 7: Click vào nút In hoàn tất

 

Tham Khảo: Cách In Đơn Hàng

 

Leave a Reply