In Mã Vạch Của Sản Phẩm


 

Hướng Dẫn:

Bước 1: Đăng Nhập Vào Trang Quản Trị Dashboard ( Link: https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào Mục Sản Phẩm, chọn phần Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Click vào mục In Mã Vạch

Bước 4: Chọn sản phẩm bạn muốn in mã vạch

Bước 5: Click vào “ Thêm Sản Phẩm “

Bước 6: Click vào “ In Mã Vạch “ để in mã vạch của sản phẩm