Kết nối Facebook App ID Vơi GoSELL

Bạn muốn đo lường hành vi khách hàng trên môi trường ứng dụng di động khi khách hàng truy cập vào ứng dụng của shop, bài viết hướng dẫn sau đây  giúp cho chủ shop kết nối facebook App ID với GoSELL.

Sau khi tạo Facebook App ID

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào Cửa Hàng Trực Tuyến, Chọn Nâng Cao

Bước 3: Chọn phần Facebook App ID

Bước 4: Click vào Lưu để cập nhật Facebook App ID hoàn tất

Bước 5: Click vào Đóng để hoàn tất cập nhật

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt Facebook Pixel vào website để quản lý các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với app bán hàng để hiểu rõ hành vi của khách hơn.